Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl - Vztahy mezi slovy

Úlohu řešilo 633 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 633
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 233
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 103 návštěvníků
Odpověď B: 65 návštěvníků
Odpověď C: 105 návštěvníků
Odpověď D: 127 návštěvníků
Odpověď E: 233 návštěvníků