This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl - Vztahy mezi slovy

Úlohu řešilo 1587 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA

doplňte dvojice dle významu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1587
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 678
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 222 návštěvníků
Odpověď B: 162 návštěvníků
Odpověď C: 255 návštěvníků
Odpověď D: 270 návštěvníků
Odpověď E: 678 návštěvníků