Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl - Vztahy mezi slovy

Úlohu řešilo 583 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 583
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 214
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 92 návštěvníků
Odpověď B: 62 návštěvníků
Odpověď C: 98 návštěvníků
Odpověď D: 117 návštěvníků
Odpověď E: 214 návštěvníků