Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 644 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 644
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 235
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 104 návštěvníků
Odpověď B: 67 návštěvníků
Odpověď C: 108 návštěvníků
Odpověď D: 130 návštěvníků
Odpověď E: 235 návštěvníků