Úloha ID 644 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 998 lidí
Zveřejněno: 12. 2. 2017, 20:56

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Cenzura zakazuje autorovi něco publikovat, jako dítěti zákaz něco dělat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 998
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 399
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 148 návštěvníků
Odpověď B: 101 návštěvníků
Odpověď C: 171 návštěvníků
Odpověď D: 179 návštěvníků
Odpověď E: 399 návštěvníků