Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl - Hledání antonym a synonym

Úlohu řešilo 505 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 505
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 422
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 52 návštěvníků
Odpověď B: 422 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků