This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl - Hledání antonym a synonym

Úlohu řešilo 646 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 646
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 546
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 65 návštěvníků
Odpověď B: 546 návštěvníků
Odpověď C: 15 návštěvníků
Odpověď D: 16 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků