This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 1091 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1091
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 931
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 106 návštěvníků
Odpověď B: 931 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků
Odpověď E: 5 návštěvníků