This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 6 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 702 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 702
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 594
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 594 návštěvníků
Odpověď C: 17 návštěvníků
Odpověď D: 17 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků