Úloha ID 564 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 243 lidí
Zveřejněno: 12. 1. 2017, 18:46

Nejznámějším ozdobným kamenem, který je zároveň rudou, je zelený malachit, známý produkt větrání mědi a měděných rud. Není ani jediného ložiska těchto rud, ať již syrných nebo kyslíkatých, na němž by se ve svrchních částech hojně nevyskytoval. Malachit vzniká rozkladem sirníků mědi, zejména chalkopyritu a chalkozínu. Nejnovějším nalezištěm malachitu k ozdobným účelům je Eilat v Izraeli.

(V. Bouška, J. Kamuřimský, Drahé kameny kolem nás)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z textu?

I. Zelený malachit je nejznámější ozdobný kámen.

II. Eilat v Izraeli je nejnovější naleziště malachitu.

III. Malachit se hojně vyskytuje ve věch ložiscích syrných i kyslíkatých rud.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

I. tvrzení je chybné, protože v textu se píše, že malachit je nejznámějším ozdobným kamenem, který je zároveň rudou, nikoliv celkově nejznámějším.
II. tvrzení z textu také nevyplývá, protože Eilat v Izraeli je nejnovější naleziště malachitu k ozdobným účelům, nikoliv celkově nejnovějším.
III. tvrzení vyplývá z věty: Není ani jediného ložiska těchto rud, ať již syrných nebo kyslíkatých, na němž by se ve svrchních částech hojně nevyskytoval.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 243
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 24
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 24 návštěvníků
Odpověď C: 113 návštěvníků
Odpověď D: 29 návštěvníků
Odpověď E: 67 návštěvníků