This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 557 - test OSP - Verbální oddíl - Krátké texty

Úlohu řešilo 664 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2017, 07:14

Hvězdoš jarní je stálezelené ponořená rostlina s drobounkými kvítky, která je svými kořeny pevně zakotvena ve dně. Její celková výška je 5−40 cm, přičemž její velká část se skrývá pod vodou. Kvítky vyrůstající od května do června v podpaždí listů jsou velice malé, téměř nezřetelné. Relativně nenáročný hvězdoš upřednostňuje slunečnou polohu, může ale vyrůst i v polostínu a stínu. Ideální hloubka vody je 30−60 cm. V jezírkách či pomalu tekoucí vodě má důležitou funkci jako výrobce kyslíku, prvku nezbytně důležitého pro udržení kvality vody.

zdroj: Lexikon Zahradní jezírka, nakl. Rebo


Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Hvězdoš jarní může být někdy růst i celý ponořený pod vodou.

II. Hvězdoš jarní má v jezírkách nebo pomalu tekoucí vodě podstatnou roli při tvorbě kyslíku, který dýcháme.

III. Hvězdoš jarní může růst i v poměrně rychle tekoucí vodě, tam se ale nepodílí na tvorbě kyslíku.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Tvrzení I. vyplývá z toho, že výška rostliny je 5-40 cm, ale ideální hloubka je 30-60 cm. (Dejte si na podobné chytáky pozor. U testů OSP bývají oblíbené.)
V textu se o kyslíku který dýcháme nepíše. Proto tvrzení II. nevyplývá.
O růstu v rychle tekoucí vodě se také v textu nic nedočteme.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 664
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 126
Procentuální úspěšnost: 19%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 280 návštěvníků
Odpověď B: 126 návštěvníků
Odpověď C: 189 návštěvníků
Odpověď D: 53 návštěvníků
Odpověď E: 16 návštěvníků