This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 547 - test OSP - Analytický oddíl - Určení úplnosti zadání

Úlohu řešilo 520 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 16:15

Určete, které tvrzení je dostatečné pro určení jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.

 


Máme obyčejný balíček karet (bez žolíků). Náhodně jich deset vytáhneme. Kolik z vytažených karet bude křížových?

(1)    Kárových, pikových i srdcových karet jsme vytáhli stejně.

(2)    Křížových karet je stejně, jako je součet kárových a pikových karet zmenšený o pět. 

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Zkusme si zadání zapsat rovnicemi:
1) Kárové=Pikové=Srdcové
2) Křížové=Kárové+Pikové-5
A ze zadání víme, že Kár+Pik+Srd+Kříž=10.
Když se nad rovnicemi lépe zamyslíte, zjistíte, že úloha má pouze jedno řešení. Správná odpověď je tedy C. (Z balíčku jsme mohli vytáhnout pouze jednu křížovou kartu.)

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 520
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 201
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 72 návštěvníků
Odpověď B: 72 návštěvníků
Odpověď C: 201 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků
Odpověď E: 136 návštěvníků