This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 547 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 823 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 16:15

Máme obyčejný balíček karet (bez žolíků). Náhodně jich deset vytáhneme. Kolik z vytažených karet bude křížových?

  1. Kárových, pikových i srdcových karet jsme vytáhli stejně.
  2. Křížových karet je stejně, jako je součet kárových a pikových karet zmenšený o pět.

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Zkusme si zadání zapsat rovnicemi:
1) Kárové=Pikové=Srdcové
2) Křížové=Kárové+Pikové-5
A ze zadání víme, že Kár+Pik+Srd+Kříž=10.
Když se nad rovnicemi lépe zamyslíte, zjistíte, že úloha má pouze jedno řešení. Správná odpověď je tedy C. (Z balíčku jsme mohli vytáhnout pouze jednu křížovou kartu.)

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 823
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 324
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 105 návštěvníků
Odpověď B: 119 návštěvníků
Odpověď C: 324 návštěvníků
Odpověď D: 67 návštěvníků
Odpověď E: 208 návštěvníků