Úloha ID 540 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 418 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 14:20

Určete, které tvrzení je dostačující pro určení jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.

 


Petr s Pavlem mají dohromady 30 let. Kolik let bude Pavlovi za 3 roky?

(1)    Za dva roky bude Petrovi stejně, jako bylo Pavlovi před čtyřmi lety.

(2)    Před čtyřmi lety bylo Pavlovi 8 let. 

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Slovní zadání si přepišme jako soustavu rovnic: P + Pa = 30
(1) P + 2 = Pa − 4
(2) Pa-4=8
Je tedy vidět, že každé tvrzení bude dostačující. Nezapomeňte, že vašim cílem není dojít ke konkrétnímu řešení rovnic. Musíte pouze ověřit, jestli jdou vyřešit.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 418
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 165
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 26 návštěvníků
Odpověď B: 141 návštěvníků
Odpověď C: 59 návštěvníků
Odpověď D: 165 návštěvníků
Odpověď E: 27 návštěvníků