This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 540 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 902 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 14:20

Petr s Pavlem mají dohromady 30 let. Kolik let bude Pavlovi za 3 roky?

  1. Za dva roky bude Petrovi stejně, jako bylo Pavlovi před čtyřmi lety.
  2. Před čtyřmi lety bylo Pavlovi 8 let.

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Slovní zadání si přepišme jako soustavu rovnic: P + Pa = 30
(1) P + 2 = Pa − 4
(2) Pa-4=8
Je tedy vidět, že každé tvrzení bude dostačující. Nezapomeňte, že vašim cílem není dojít ke konkrétnímu řešení rovnic. Musíte pouze ověřit, jestli jdou vyřešit.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 902
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 350
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 64 návštěvníků
Odpověď B: 296 návštěvníků
Odpověď C: 126 návštěvníků
Odpověď D: 350 návštěvníků
Odpověď E: 66 návštěvníků