Úloha ID 539 - test OSP - Analytický oddíl - Zebry

Úlohu řešilo 164 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 13:28

V debatním klubu sedělo v kruhu šest spolužáků (Petr, David, Štěpán, Zdena, Alena a Radka). Každý z nich chtěl ostatním zarecitovat báseň, kterou složil.  Aby se rozhodlo, v jakém pořadí budou recitovat, všichni hodili šestistěnnou kostkou.  Ten kdo hodil největší číslo, recitoval první, ten kdo hodil druhé největší, číslo recitoval druhý, atd.

 

Víme že:

  • Žádní dva spolužáci nehodili stejné číslo.
  • Petr hodil číslo o tři větší než Alena.
  • Číslo, které hodil David, se rovnalo součtu čísel jeho sousedů.
  • Zdena recitovala druhá.
  • Štěpán seděl vedle Radky a Zdeny.
  • Radka hodila číslo větší než dva.

 


Které tvrzení určitě není pravdivé? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Je pouze jediná možnost, jak mohli kamarádi sedět a jaké číslo mohl každý z nich hodit:


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 164
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 21
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 43 návštěvníků
Odpověď B: 17 návštěvníků
Odpověď C: 48 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků
Odpověď E: 35 návštěvníků