This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 538 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 404 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2017, 13:28

V debatním klubu sedělo v kruhu šest spolužáků (Petr, David, Štěpán, Zdena, Alena a Radka). Každý z nich chtěl ostatním zarecitovat báseň, kterou složil. Aby se rozhodlo, v jakém pořadí budou recitovat, všichni hodili šestistěnnou kostkou.  Ten kdo hodil největší číslo, recitoval první, ten kdo hodil druhé největší, číslo recitoval druhý, atd.

Víme že:

  • Žádní dva spolužáci nehodili stejné číslo.
  • Petr hodil číslo o tři větší než Alena.
  • Číslo, které hodil David, se rovnalo součtu čísel jeho sousedů.
  • Zdena recitovala druhá.
  • Štěpán seděl vedle Radky a Zdeny.
  • Radka hodila číslo větší než dva.

Jaké číslo mohl hodit Štěpán?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Je pouze jediná možnost, jak mohli kamarádi sedět a jaké číslo mohl každý z nich hodit. A-1, D-6, Z-5, š-2, R-3, P-4, A-viz začátek.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 404
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 194
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 194 návštěvníků
Odpověď B: 37 návštěvníků
Odpověď C: 36 návštěvníků
Odpověď D: 83 návštěvníků
Odpověď E: 54 návštěvníků