This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 536 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 428 lidí
Zveřejněno: 29. 12. 2016, 12:20

Hongkongský barman míchá různé drinky. Ve svém baru používá pro drinky vlastní specifické názvy a všechny drinky míchá pomocí stejné odměrky. Smícháním jedné odměrky džusu a jedné odměrky vodky vznikne drink pong. Smícháním jedné odměrky koly a jedné odměrky rumu vznikne drink ping. Smícháním jedné odměrky vodky a jedné odměrky rumu vznikne drink jong. Smícháním jedné odměrky džusu, jedné odměrky vodky a dvou odměrek rumu vznikne drink bong. Pokud smíchá jednu odměrku drinku jong, dvě odměrky drinku bong a jednu odměrku drinku pong, vznikne drink bing. Pokud smíchá dvě odměrky drinku bing a jednu odměrku drinku ping, vznikne drink gong.

Kolik rumu je v jedné odměrce drinku gong?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

2Pong=1dž+1vod (Dvě odměrky drinku pong vzniknou smícháním jedné odměrky džusu a jedné vodky.)
2Ping=1kol+1rum
2Jong=1vod+1rum
4Bong=1dž+1vod+2rum
1Jong+2Bong+1Pong=4Bing
2Bing+1Ping=3Gong
Díky zadání můžeme vše kromě rumu při výpočtech zanedbávat.
1Gong=?=2/3Bing+1/3Ping(Potřebujeme jen jednu odměrku.)
1/3Ping=1/6rum (kolu zanedbáme)
2/3Bing=1/12rum(z drinku Jong)+1/6rum(z drinku Bong)=1/4rum
1Gong=5/12rumu


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 428
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 93
Procentuální úspěšnost: 22%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 39 návštěvníků
Odpověď B: 93 návštěvníků
Odpověď C: 117 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků