Úloha ID 5 - test OSP - Verbální oddíl - Hledání antonym a synonym

Úlohu řešilo 233 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 233
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 48
Procentuální úspěšnost: 21%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 48 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 118 návštěvníků
Odpověď D: 51 návštěvníků
Odpověď E: 13 návštěvníků