Úloha ID 5 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 278 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec,...


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 278
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 60
Procentuální úspěšnost: 22%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 60 návštěvníků
Odpověď B: 3 návštěvníků
Odpověď C: 141 návštěvníků
Odpověď D: 60 návštěvníků
Odpověď E: 14 návštěvníků