This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 5 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 577 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:03

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Lidumil znamená filantrop, dobrodinec, a tedy opakem je hamoun.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 577
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 133
Procentuální úspěšnost: 23%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 133 návštěvníků
Odpověď B: 5 návštěvníků
Odpověď C: 297 návštěvníků
Odpověď D: 114 návštěvníků
Odpověď E: 28 návštěvníků