Úloha ID 498 - test OSP - Analytický oddíl - Určení úplnosti zadání

Úlohu řešilo 392 lidí
Zveřejněno: 21. 12. 2016, 07:17

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Jakému číslu se rovná součet všech těchto třech čísel. 

(1)    x=2

(2)    z=5


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Zapišme si vše rovnicemi:
x+y=z
x+y+z=?
Z těchto rovnic je jasné, že x+y+z=2z.
Dostačující je tedy pouze tvrzení (2).

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 392
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 50
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 50 návštěvníků
Odpověď C: 280 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků
Odpověď E: 34 návštěvníků