Úloha ID 498 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 324 lidí
Zveřejněno: 21. 12. 2016, 07:17

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Jakému číslu se rovná součet všech těchto třech čísel. 

(1)    x=2

(2)    z=5


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Zapišme si vše rovnicemi:
x+y=z
x+y+z=?
Z těchto rovnic je jasné, že x+y+z=2z.
Dostačující je tedy pouze tvrzení (2).

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 324
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 41 návštěvníků
Odpověď C: 230 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků
Odpověď E: 28 návštěvníků