This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 498 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 513 lidí
Zveřejněno: 21. 12. 2016, 07:17

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Jakému číslu se rovná součet všech těchto třech čísel. 

(1)    x=2

(2)    z=5


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Zapišme si vše rovnicemi:
x+y=z
x+y+z=?
Máme pouze jednu rovnici (druhá nemá pravou stranu, a tak z ní nezískáme žádné informace), a v první rovnici máme 3 neznámé - k určení výsledku potřebujeme alespoň dvě z nich vědět.
Dostačující jesou tedy pouze obě tvrzení zároveň.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 513
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 376
Procentuální úspěšnost: 73%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 60 návštěvníků
Odpověď C: 376 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků
Odpověď E: 43 návštěvníků