This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 498 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 825 lidí
Zveřejněno: 21. 12. 2016, 07:17

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Čemu se rovná součet x,y a z?

  1. x = 2
  2. z = 5

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Zapišme si vše rovnicemi:
x+y=z
x+y+z=?
Máme pouze jednu rovnici (druhá nemá pravou stranu, a tak z ní nezískáme žádné informace), a v první rovnici máme 3 neznámé - k určení výsledku potřebujeme alespoň dvě z nich vědět.
Dostačující jesou tedy pouze obě tvrzení zároveň.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 825
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 86
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 86 návštěvníků
Odpověď C: 618 návštěvníků
Odpověď D: 50 návštěvníků
Odpověď E: 61 návštěvníků