Úloha ID 498 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 289 lidí
Zveřejněno: 21. 12. 2016, 07:17

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Jakému číslu se rovná součet všech těchto třech čísel. 

(1)    x=2

(2)    z=5


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Zapišme si vše rovnicemi:
x+y=z
x+y+z=?
Z těchto rovnic je jasné, že x+y+z=2z.
Dostačující je tedy pouze tvrzení (2).

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 289
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 36
Procentuální úspěšnost: 12%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 210 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků
Odpověď E: 23 návštěvníků