This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 372 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 382 lidí
Zveřejněno: 20. 11. 2016, 08:52

Na přípravu asijské omáčky šéfkuchař potřebuje kromě jiného tři směsi koření. Protože nechce, aby mu jeho slavný recept někdo ukradl, tak pro koření používá své vlastní vymyšlené názvy, a navíc do směsí přidává tajnou přísadu. Do omáčky se přidávají 3 dávky večerního vánku, 2 dávky podzimní duhy a 4 dávky šumu moře. Na dávky večerního vánku je potřeba 5 gramů soli, 3 gramy kari a 6 gramů tajné přísady. Na dávku podzimní duhy jsou potřeba 3 gramy soli, 6 gramů červené papriky, 2 gramy kari a 4 gramy tajné přísady. Jedna dávka šumu moře se skládá ze 7 gramů soli, 5 gramů hřebíčku a 2 gramů tajné přísady.

Kolik gramů soli přidal kuchař celkem do omáčky, jestliže se tajná přísada ve skutečnosti skládá jenom ze soli a z pepře ve stejném poměru a žádnou další sůl do omáčky nepřidal?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Pokud zadání přepíšeme na rovnice, tak to může vypadat napřílkad takto:

Omáčka=3V+2D+4M (Tedy na omáčku jsou potřeba 3 dávky večerního vánku, 2 dávky podzimní duhy a 4 dávky šumu moře.)

V=5S+6P
D=3S+4P
M=7S+2P
P=0.5S (Rovnice takto není zcela matematicky správně, protože vynecháme pepř, ale pro zjednodušení můžeme počítat jen se solí, o kterou nám celou dobu jde.)

Po dosazní získáme Omáčka=66S. Tedy na omáčku je potřeba 66 gramů soli.
Tato úloha je podrobně řešena v našem e-booku .


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 382
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 193
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 31 návštěvníků
Odpověď B: 92 návštěvníků
Odpověď C: 52 návštěvníků
Odpověď D: 193 návštěvníků
Odpověď E: 14 návštěvníků