Úloha ID 354 - test OSP - Analytický oddíl - Porovnávání dvou hodnot

Úlohu řešilo 369 lidí
Zveřejněno: 15. 11. 2016, 15:05

Je dáno tvrzení: x − 4 < y, a zároveň:  2x = 6y.

1) x3

2) −y3


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Za čísla X,y můžeme třeba dosadit 0,0, tedy by hodnoty vpravo i vlevo byly stejné. Můžeme ale také dosadit třeba x=3, y=1. Tehdy už hodnoty stejné nesjou a správná odpověď je tak D.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 369
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 129
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 180 návštěvníků
Odpověď B: 46 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 129 návštěvníků