Úloha ID 354 - test OSP - Analytický oddíl - Porovnávání dvou hodnot

Úlohu řešilo 119 lidí
Zveřejněno: 15. 11. 2016, 15:05

Je dáno tvrzení: x − 4 < y, a zároveň:  2x = 6y.

1) x3

2) −y3


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

U této úlohy doporučuji zkusit řešit graficky, lépe si to člověk představí :) Průnik obou fukcí je hodnota (-2,-6), a protože z první rovnice vyplývá, že y je menší než x, pak řešením obou rovnic je přímka x=3y, ale pouze její spodní část do bodu (-2,-6). Pak jakékoliv x3 je záporné (-23 = -8 a tak dále), a y3 by bylo ještě menší. Protože je ale před y znaménko −, tak se hodnota otočí a pro bod -6 je y3 rovno 36.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 119
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 16
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 54 návštěvníků
Odpověď B: 16 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků