This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 354 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 730 lidí
Zveřejněno: 15. 11. 2016, 15:05

Za předpokladu, že platí následující vztahy: x − 4 < y , a zároveň:  2x = 6y.

x3
−y3

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Z čísla x,y můžeme třeba dosadit 0,0, tedy by hodnoty vpravo i vlevo byly stejné. Můžeme ale také dosadit třeba x=3, y=1. Tehdy už hodnoty stejné nesjou a správná odpověď je tak D.
Přesnějším řešením je nakreslit si podmínky zadání do příslušných kartézských souřadnic a pak porovnat hodnoty na obou křivkách.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 730
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 240
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 371 návštěvníků
Odpověď B: 91 návštěvníků
Odpověď C: 28 návštěvníků
Odpověď D: 240 návštěvníků