This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 325 - test OSP - Analytický oddíl - Slovní úlohy

Úlohu řešilo 459 lidí
Zveřejněno: 31. 10. 2016, 17:44

Kolikrát za den spolu svírají hodinové ručičky stejný úhel, jako v šest hodin a deset minut? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Dojde k tomu dvakrát za hodinu. Jednou, když bude malá ručička dohánět velkou. A podruhé, když ji bude utíkat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 459
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 123
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 64 návštěvníků
Odpověď B: 91 návštěvníků
Odpověď C: 169 návštěvníků
Odpověď D: 123 návštěvníků