This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 325 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 680 lidí
Zveřejněno: 31. 10. 2016, 17:44

Kolikrát za den spolu svírají hodinové ručičky stejný úhel, jako v šest hodin a deset minut?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Dojde k tomu dvakrát za hodinu. Jednou, když bude malá ručička 'dohánět' velkou. A podruhé, když jí bude 'utíkat'.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 680
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 197
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 71 návštěvníků
Odpověď B: 131 návštěvníků
Odpověď C: 269 návštěvníků
Odpověď D: 197 návštěvníků