Úloha ID 325 - test OSP - Kvantitativní oddíl

Úlohu řešilo 82 lidí
Zveřejněno: 31. 10. 2016, 17:44

Kolikrát za den spolu svírají hodinové ručičky stejný úhel, jako v šest hodin a deset minut? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Dojde k tomu dvakrát za hodinu. Jednou, když bude malá ručička dohánět velkou. A podruhé, když ji bude utíkat.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 82
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 12
Procentuální úspěšnost: 15%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 13 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 21 návštěvníků