Úloha ID 308 - test OSP - Analytický oddíl - Slovní úlohy

Úlohu řešilo 2089 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14. Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Úlohu lze řešit například převodem na soustavu rovnic.

x+y=14

3x=4y

Kde x je počet třílůžkových pokojů a y je počet čtyřlůžkových pokojů.

Podrobný postupu řešení této úlohy naleznete v našem e-booku.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2089
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1118
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 55 návštěvníků
Odpověď B: 220 návštěvníků
Odpověď C: 660 návštěvníků
Odpověď D: 1118 návštěvníků
Odpověď E: 36 návštěvníků