This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 308 - test OSP - Analytický oddíl - Slovní úlohy

Úlohu řešilo 2551 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14.

Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Úlohu lze řešit například převodem na soustavu rovnic:
x+y=14
3x=4y
, kde x je počet třílůžkových pokojů a y je počet čtyřlůžkových pokojů.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2551
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 832
Procentuální úspěšnost: 33%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 268 návštěvníků
Odpověď C: 832 návštěvníků
Odpověď D: 1340 návštěvníků