This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 308 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 2369 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14. Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Úlohu lze řešit například převodem na soustavu rovnic.

x+y=14

3x=4y

Kde x je počet třílůžkových pokojů a y je počet čtyřlůžkových pokojů.

Podrobný postupu řešení této úlohy naleznete v našem e-booku.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2369
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1308
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 61 návštěvníků
Odpověď B: 243 návštěvníků
Odpověď C: 717 návštěvníků
Odpověď D: 1308 návštěvníků
Odpověď E: 40 návštěvníků