This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 308 - test OSP - Analytický oddíl

Úlohu řešilo 2510 lidí
Zveřejněno: 2. 1. 2015, 16:23

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje,pokojů je celkem 14.

Kolik je v horské chatě třilůžkových pokojů, je−li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Úlohu lze řešit například převodem na soustavu rovnic:
x+y=14
3x=4y
, kde x je počet třílůžkových pokojů a y je počet čtyřlůžkových pokojů.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2510
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 804
Procentuální úspěšnost: 32%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 65 návštěvníků
Odpověď B: 261 návštěvníků
Odpověď C: 804 návštěvníků
Odpověď D: 1339 návštěvníků