Úloha ID 264 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 4878 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2013, 18:04

Najděte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání:
nejapný


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Nejapný znamené nevhodný nebo pošetilý. Nejvíce se tedy opaku z nabízených odpovědí blíží slovo kultivovaný. Nezapomeňte, že nehledáte přesné synonymum, ale takové slovo z nabízencýh možností, které se mu nejvíce blíží.

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 4878
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1890
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 828 návštěvníků
Odpověď B: 490 návštěvníků
Odpověď C: 252 návštěvníků
Odpověď D: 1418 návštěvníků
Odpověď E: 1890 návštěvníků