Úloha ID 12 - test OSP - Verbální oddíl - Hledání antonym a synonym

Úlohu řešilo 208 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:37

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Dané slovo vždy posuzujte jen ve významu dané věty.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 208
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 113
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 54 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 113 návštěvníků
Odpověď E: 25 návštěvníků