Úloha ID 12 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 675 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:37

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Dané slovo vždy posuzujte jen ve významu dané věty.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 675
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 417
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 153 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 417 návštěvníků
Odpověď E: 68 návštěvníků