This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 12 - test OSP - Verbální oddíl

Úlohu řešilo 977 lidí
Zveřejněno: 30. 10. 2017, 21:37

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

antonymum


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Dané slovo vždy posuzujte jen ve významu dané věty.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 977
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 609
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 11 návštěvníků
Odpověď B: 224 návštěvníků
Odpověď C: 42 návštěvníků
Odpověď D: 609 návštěvníků
Odpověď E: 91 návštěvníků