Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

OSP - úlohy

Úlohy na tomto serveru byly přidány různými uživateli. Úlohy nejsou přesně stejné, jako úlohy ve scio testech, ale typově by měly být shodné. Všechny úlohy jsou Vám k dispozici zdarma.

Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:


OSP » Kvantitativní oddíl » úloha ID 746

Fotografie k článku

Máme tři kuličky (modrou, zelenou, oranžovou). Kolika způsoby lze umístit kuličky v obrazci na jejich barvu (modrá na modré pole ad.)?

Na škrtnutá pole nelze kuličky umístit.

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 19:00

OSP » Kvantitativní oddíl » úloha ID 742

Dvě pětiny ze tří čtvrtin čísla x je 24. Číslo x se rovná:

Autor: RomanO
Zveřejněno: 19. 4. 2017, 15:19

OSP » Kvantitativní oddíl » úloha ID 732

Aritmetický průměr dvou čísel je 95,4. Jedno z nich je 100,8. Druhé číslo je:

Autor: RomanO
Zveřejněno: 4. 4. 2017, 10:38

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 722

Text 1

U sebevraždy jde, z psychiatrického hlediska, o poruchu pudu sebezáchovy. Sebevražda se definuje jako forma agrese namířena vůči vlastní osobě. Je to vědomé a úmyslné ukončení života u jedince, který si smrt přeje a očekává, že si ji svým činem přivodí. Psychiatrie zná sebevraždy bilanční a patické. Bilanční sebevražda má mnoho podob a nemusí mít patologické pozadí, ale nelze vyloučit určitou poruchu pudu sebezáchovy. Tato sebevražda bývá považována za společensky únosnou formu řešení vážných potíží člověka, např. nevyléčitelné onemocnění rakovinou. Někdy je vyvolána přítomností lehkých psychopatologických poruch vybuzených např. chronickým stresem ze zoufalého životního či partnerského stavu, afektivní reakcí apod. Bilanční sebevražda může být odpovědí na nějakou událost, která se hluboce zaryla do psychiky člověka, který nevidí jiné řešení, než odchod ze světa. Jedná se o sebevraždy známé z historie např. harakiri v Japonsku nebo o sebevraždy po prohrané bitvě, zradě, zneuctění, nečestném jednání. I tyto odchody ze života jsou v určitých kulturách přijímány. K nim náleží i sebeobětování. Tak např. v koncentračních táborech a ve válkách se objevily sebevraždy, které měly pomoci k záchraně druhých. Míní se, že jde o sebevraždy, které nepramení, jako sebevraždy patické z psychotického onemocnění ( schizofrenie, paranoa, deprese), ale jsou spáchány duševně zdravými jedinci. Motivy těchto sebevražd tedy vycházejí z reality, z hodnocení objektivní skutečnosti a situaci v ní. 

(zdroj: http://www.sumavanet.cz/cpp/fr.asp?tab=mix&id=72&burl=)

 

Text 2

Osobní i finanční bankrot, naprostý životní neúspěch a hromada zoufalství. To všechno potkalo 99 % našich čtenářů. Řešení těchto problémů je často velmi složité a vyžaduje rozsáhlou změnu osobnosti, přístupu k životu a hlavně byste museli něco pro zlepšení svého života udělat. Navíc si pravděpodobně s sebou nesete nějaké trauma z dětství či psychickou poruchu a toho se člověk prakticky ani zbavit nemůže.  Inu, na to se každý člověk může akorát tak vykašlat. Proto pro Vás máme mnohem jednodušší řešení – spáchejte sebevraždu. Tato metoda má takřka 100% úspěšnost a mnoho lidí v ní nalézá vysvobození ze spirály dluhů a neúspěchů. Je to snad jediné právo, které je člověku dnešní společností upíráno. Přitom se jedná o náš život, a s ním si přece můžeme dělat, co chceme. Pravděpodobně po vás zůstanou pozůstalí, kteří budou truchlit nad vaší smrtí, nebo kteří budou muset platit vaše dluhy, a pokud máte malé děti, tak jim zničíte život, ale to Vám už po smrti může být jedno. Pokud tedy chcete vystoupit z vašeho naprosto zkaženého života, sebevražda je jasná volba.

(upraveno, zdroj: http://svetneuspesnych.eu/2016/08/03/jak−muze−sebevrazda−zmenit−vas−zivot)

 


 

Které z následujících témat nezmiňují autoři obou textů?

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 31. 3. 2017, 09:17

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 721

Text 1

U sebevraždy jde, z psychiatrického hlediska, o poruchu pudu sebezáchovy. Sebevražda se definuje jako forma agrese namířena vůči vlastní osobě. Je to vědomé a úmyslné ukončení života u jedince, který si smrt přeje a očekává, že si ji svým činem přivodí. Psychiatrie zná sebevraždy bilanční a patické. Bilanční sebevražda má mnoho podob a nemusí mít patologické pozadí, ale nelze vyloučit určitou poruchu pudu sebezáchovy. Tato sebevražda bývá považována za společensky únosnou formu řešení vážných potíží člověka, např. nevyléčitelné onemocnění rakovinou. Někdy je vyvolána přítomností lehkých psychopatologických poruch vybuzených např. chronickým stresem ze zoufalého životního či partnerského stavu, afektivní reakcí apod. Bilanční sebevražda může být odpovědí na nějakou událost, která se hluboce zaryla do psychiky člověka, který nevidí jiné řešení, než odchod ze světa. Jedná se o sebevraždy známé z historie např. harakiri v Japonsku nebo o sebevraždy po prohrané bitvě, zradě, zneuctění, nečestném jednání. I tyto odchody ze života jsou v určitých kulturách přijímány. K nim náleží i sebeobětování. Tak např. v koncentračních táborech a ve válkách se objevily sebevraždy, které měly pomoci k záchraně druhých. Míní se, že jde o sebevraždy, které nepramení, jako sebevraždy patické z psychotického onemocnění (schizofrenie, paranoa, deprese), ale jsou spáchány duševně zdravými jedinci. Motivy těchto sebevražd tedy vycházejí z reality, z hodnocení objektivní skutečnosti a situaci v ní. 

(zdroj: http://www.sumavanet.cz/cpp/fr.asp?tab=mix&id=72&burl=)

 

Text 2

Osobní i finanční bankrot, naprostý životní neúspěch a hromada zoufalství. To všechno potkalo 99 % našich čtenářů. Řešení těchto problémů je často velmi složité a vyžaduje rozsáhlou změnu osobnosti, přístupu k životu a hlavně byste museli něco pro zlepšení svého života udělat. Navíc si pravděpodobně s sebou nesete nějaké trauma z dětství či psychickou poruchu a toho se člověk prakticky ani zbavit nemůže.  Inu, na to se každý člověk může akorát tak vykašlat. Proto pro Vás máme mnohem jednodušší řešení – spáchejte sebevraždu. Tato metoda má takřka 100% úspěšnost a mnoho lidí v ní nalézá vysvobození ze spirály dluhů a neúspěchů. Je to snad jediné právo, které je člověku dnešní společností upíráno. Přitom se jedná o náš život, a s ním si přece můžeme dělat, co chceme. Pravděpodobně po vás zůstanou pozůstalí, kteří budou truchlit nad vaší smrtí, nebo kteří budou muset platit vaše dluhy, a pokud máte malé děti, tak jim zničíte život, ale to Vám už po smrti může být jedno. Pokud tedy chcete vystoupit z vašeho naprosto zkaženého života, sebevražda je jasná volba.

(upraveno, zdroj: http://svetneuspesnych.eu/2016/08/03/jak−muze−sebevrazda−zmenit−vas−zivot)


 

Co nevede podle textu 1 duševně zdravého člověka k sebevraždě?

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 720

Text 1

U sebevraždy jde, z psychiatrického hlediska, o poruchu pudu sebezáchovy. Sebevražda se definuje jako forma agrese namířena vůči vlastní osobě. Je to vědomé a úmyslné ukončení života u jedince, který si smrt přeje a očekává, že si ji svým činem přivodí. Psychiatrie zná sebevraždy bilanční a patické. Bilanční sebevražda má mnoho podob a nemusí mít patologické pozadí, ale nelze vyloučit určitou poruchu pudu sebezáchovy. Tato sebevražda bývá považována za společensky únosnou formu řešení vážných potíží člověka, např. nevyléčitelné onemocnění rakovinou. Někdy je vyvolána přítomností lehkých psychopatologických poruch vybuzených např. chronickým stresem ze zoufalého životního či partnerského stavu, afektivní reakcí apod. Bilanční sebevražda může být odpovědí na nějakou událost, která se hluboce zaryla do psychiky člověka, který nevidí jiné řešení, než odchod ze světa. Jedná se o sebevraždy známé z historie např. harakiri v Japonsku nebo o sebevraždy po prohrané bitvě, zradě, zneuctění, nečestném jednání. I tyto odchody ze života jsou v určitých kulturách přijímány. K nim náleží i sebeobětování. Tak např. v koncentračních táborech a ve válkách se objevily sebevraždy, které měly pomoci k záchraně druhých. Míní se, že jde o sebevraždy, které nepramení, jako sebevraždy patické z psychotického onemocnění (schizofrenie, paranoa, deprese), ale jsou spáchány duševně zdravými jedinci. Motivy těchto sebevražd tedy vycházejí z reality, z hodnocení objektivní skutečnosti a situaci v ní. 

(zdroj: http://www.sumavanet.cz/cpp/fr.asp?tab=mix&id=72&burl=)

 

Text 2

Osobní i finanční bankrot, naprostý životní neúspěch a hromada zoufalství. To všechno potkalo 99 % našich čtenářů. Řešení těchto problémů je často velmi složité a vyžaduje rozsáhlou změnu osobnosti, přístupu k životu a hlavně byste museli něco pro zlepšení svého života udělat. Navíc si pravděpodobně s sebou nesete nějaké trauma z dětství či psychickou poruchu a toho se člověk prakticky ani zbavit nemůže.  Inu, na to se každý člověk může akorát tak vykašlat. Proto pro Vás máme mnohem jednodušší řešení – spáchejte sebevraždu. Tato metoda má takřka 100% úspěšnost a mnoho lidí v ní nalézá vysvobození ze spirály dluhů a neúspěchů. Je to snad jediné právo, které je člověku dnešní společností upíráno. Přitom se jedná o náš život, a s ním si přece můžeme dělat, co chceme. Pravděpodobně po vás zůstanou pozůstalí, kteří budou truchlit nad vaší smrtí, nebo kteří budou muset platit vaše dluhy, a pokud máte malé děti, tak jim zničíte život, ale to Vám už po smrti může být jedno. Pokud tedy chcete vystoupit z vašeho naprosto zkaženého života, sebevražda je jasná volba.

(upraveno, zdroj: http://svetneuspesnych.eu/2016/08/03/jak−muze−sebevrazda−zmenit −vas−zivot)


 

Jaký byl pravděpodobně záměr napsání uvedených textů?

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 719

Text 1

U sebevraždy jde, z psychiatrického hlediska, o poruchu pudu sebezáchovy. Sebevražda se definuje jako forma agrese namířena vůči vlastní osobě. Je to vědomé a úmyslné ukončení života u jedince, který si smrt přeje a očekává, že si ji svým činem přivodí. Psychiatrie zná sebevraždy bilanční a patické. Bilanční sebevražda má mnoho podob a nemusí mít patologické pozadí, ale nelze vyloučit určitou poruchu pudu sebezáchovy. Tato sebevražda bývá považována za společensky únosnou formu řešení vážných potíží člověka, např. nevyléčitelné onemocnění rakovinou. Někdy je vyvolána přítomností lehkých psychopatologických poruch vybuzených např. chronickým stresem ze zoufalého životního či partnerského stavu, afektivní reakcí apod. Bilanční sebevražda může být odpovědí na nějakou událost, která se hluboce zaryla do psychiky člověka, který nevidí jiné řešení, než odchod ze světa. Jedná se o sebevraždy známé z historie např. harakiri v Japonsku nebo o sebevraždy po prohrané bitvě, zradě, zneuctění, nečestném jednání. I tyto odchody ze života jsou v určitých kulturách přijímány. K nim náleží i sebeobětování. Tak např. v koncentračních táborech a ve válkách se objevily sebevraždy, které měly pomoci k záchraně druhých. Míní se, že jde o sebevraždy, které nepramení, jako sebevraždy patické z psychotického onemocnění ( schizofrenie, paranoa, deprese), ale jsou spáchány duševně zdravými jedinci. Motivy těchto sebevražd tedy vycházejí z reality, z hodnocení objektivní skutečnosti a situaci v ní. 

(zdroj: http://www.sumavanet.cz/cpp/fr.asp?tab=mix&id=72&burl=)

 

Text 2

Osobní i finanční bankrot, naprostý životní neúspěch a hromada zoufalství. To všechno potkalo 99 % našich čtenářů. Řešení těchto problémů je často velmi složité a vyžaduje rozsáhlou změnu osobnosti, přístupu k životu a hlavně byste museli něco pro zlepšení svého života udělat. Navíc si pravděpodobně s sebou nesete nějaké trauma z dětství či psychickou poruchu a toho se člověk prakticky ani zbavit nemůže.  Inu, na to se každý člověk může akorát tak vykašlat. Proto pro Vás máme mnohem jednodušší řešení – spáchejte sebevraždu. Tato metoda má takřka 100% úspěšnost a mnoho lidí v ní nalézá vysvobození ze spirály dluhů a neúspěchů. Je to snad jediné právo, které je člověku dnešní společností upíráno. Přitom se jedná o náš život, a s ním si přece můžeme dělat, co chceme. Pravděpodobně po vás zůstanou pozůstalí, kteří budou truchlit nad vaší smrtí, nebo kteří budou muset platit vaše dluhy, a pokud máte malé děti, tak jim zničíte život, ale to Vám už po smrti může být jedno. Pokud tedy chcete vystoupit z vašeho naprosto zkaženého života, sebevražda je jasná volba.

(upraveno, zdroj: http://svetneuspesnych.eu/2016/08/03/jak−muze−sebevrazda−zmenit−vas−zivot)


 

Která z následujících možností nejlépe popisuje vztah mezi texty?

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 718

Text 1

U sebevraždy jde, z psychiatrického hlediska, o poruchu pudu sebezáchovy. Sebevražda se definuje jako forma agrese namířena vůči vlastní osobě. Je to vědomé a úmyslné ukončení života u jedince, který si smrt přeje a očekává, že si ji svým činem přivodí. Psychiatrie zná sebevraždy bilanční a patické. Bilanční sebevražda má mnoho podob a nemusí mít patologické pozadí, ale nelze vyloučit určitou poruchu pudu sebezáchovy. Tato sebevražda bývá považována za společensky únosnou formu řešení vážných potíží člověka, např. nevyléčitelné onemocnění rakovinou. Někdy je vyvolána přítomností lehkých psychopatologických poruch vybuzených např. chronickým stresem ze zoufalého životního či partnerského stavu, afektivní reakcí apod. Bilanční sebevražda může být odpovědí na nějakou událost, která se hluboce zaryla do psychiky člověka, který nevidí jiné řešení, než odchod ze světa. Jedná se o sebevraždy známé z historie např. harakiri v Japonsku nebo o sebevraždy po prohrané bitvě, zradě, zneuctění, nečestném jednání. I tyto odchody ze života jsou v určitých kulturách přijímány. K nim náleží i sebeobětování. Tak např. v koncentračních táborech a ve válkách se objevily sebevraždy, které měly pomoci k záchraně druhých. Míní se, že jde o sebevraždy, které nepramení, jako sebevraždy patické z psychotického onemocnění (schizofrenie, paranoa, deprese), ale jsou spáchány duševně zdravými jedinci. Motivy těchto sebevražd tedy vycházejí z reality, z hodnocení objektivní skutečnosti a situaci v ní. 

(zdroj: http://www.sumavanet.cz/cpp/fr.asp?tab=mix&id=72&burl=)

 

Text 2

Osobní i finanční bankrot, naprostý životní neúspěch a hromada zoufalství. To všechno potkalo 99 % našich čtenářů. Řešení těchto problémů je často velmi složité a vyžaduje rozsáhlou změnu osobnosti, přístupu k životu a hlavně byste museli něco pro zlepšení svého života udělat. Navíc si pravděpodobně s sebou nesete nějaké trauma z dětství či psychickou poruchu a toho se člověk prakticky ani zbavit nemůže.  Inu, na to se každý člověk může akorát tak vykašlat. Proto pro Vás máme mnohem jednodušší řešení – spáchejte sebevraždu. Tato metoda má takřka 100% úspěšnost a mnoho lidí v ní nalézá vysvobození ze spirály dluhů a neúspěchů. Je to snad jediné právo, které je člověku dnešní společností upíráno. Přitom se jedná o náš život, a s ním si přece můžeme dělat, co chceme. Pravděpodobně po vás zůstanou pozůstalí, kteří budou truchlit nad vaší smrtí, nebo kteří budou muset platit vaše dluhy, a pokud máte malé děti, tak jim zničíte život, ale to Vám už po smrti může být jedno. Pokud tedy chcete vystoupit z vašeho naprosto zkaženého života, sebevražda je jasná volba.

(upraveno, zdroj: http://svetneuspesnych.eu/2016/08/03/jak−muze−sebevrazda−zmenit −vas−zivot)


 

Které z následujících tvrzení vyplývá právě z jednoho z uvedených textů?

Autor: Kozisek
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 717

Text 1

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny, která je považována za pseudovědu. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Stupeň zředění je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogadrovu konstantu, v přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány, naopak v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo; homeopatie je tedy v medicínském kontextu přinejmenším kontroverzní záležitostí. Stručný výkladový slovník českých skeptiků uvádí, že homeopatie vysvětluje údajný léčebný účinek tak, že má duchovní povahu, nikoliv fyzikální. Účinnými nemají být přímo molekuly ředěné látky, ale její „otisky“ ve vodě, lihu nebo jiném použitém ředidlu. (cs.wikipedia.org/wiki/Homeopatie)

 

Text 2

Homeopatie je systém znalostí o individuálním vývoji organismu a způsobu léčby podle těchto znalostí. Při výběru léku používá tzv. princip podobnosti. Homeopatie umožňuje individuální přístup k diagnostice a léčbě pacientů. Používá léčivé prostředky vyzkoušené během 220 let své existence. To znamená, že homeopatický farmaceut a homeopatický lékař ví vše o léku, který používá. Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek. Již v lékařských textech ze starodávného Babylonu, Egypta, Indie, Číny a Tibetu jsou popsány snahy o celkový a systémový přístup k pacientovi prosazovaný právě v homeopatii. Koncem osmnáctého století vědec a lékař Samuel Hahnemann systematizoval a zdokonalil staleté léčebné tradice, které spojil s moderními vědeckými poznatky své doby, a vytvořil homeopatii. Jeho mottem tehdy bylo: „Účinnost a neškodnost“. Díky tomu se dnes k homeopatii obrací miliony lidí na celém světě. (budtezdravi.cz)

Které z následujících tvrzení vystihuje rozdíl mezi uvedenými texty?

Autor: MatejVit
Zveřejněno: 28. 3. 2017, 10:42

OSP » Argumentační oddíl » úloha ID 706

Text 1

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny, která je považována za pseudovědu. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Stupeň zředění je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogadrovu konstantu, v přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány, naopak v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo; homeopatie je tedy v medicínském kontextu přinejmenším kontroverzní záležitostí. Stručný výkladový slovník českých skeptiků uvádí, že homeopatie vysvětluje údajný léčebný účinek tak, že má duchovní povahu, nikoliv fyzikální. Účinnými nemají být přímo molekuly ředěné látky, ale její „otisky“ ve vodě, lihu nebo jiném použitém ředidlu. (cs.wikipedia.org/wiki/Homeopatie)

 

Text 2

Homeopatie je systém znalostí o individuálním vývoji organismu a způsobu léčby podle těchto znalostí. Při výběru léku používá tzv. princip podobnosti. Homeopatie umožňuje individuální přístup k diagnostice a léčbě pacientů. Používá léčivé prostředky vyzkoušené během 220 let své existence. To znamená, že homeopatický farmaceut a homeopatický lékař ví vše o léku, který používá. Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek. Již v lékařských textech ze starodávného Babylonu, Egypta, Indie, Číny a Tibetu jsou popsány snahy o celkový a systémový přístup k pacientovi prosazovaný právě v homeopatii. Koncem osmnáctého století vědec a lékař Samuel Hahnemann systematizoval a zdokonalil staleté léčebné tradice, které spojil s moderními vědeckými poznatky své doby, a vytvořil homeopatii. Jeho mottem tehdy bylo: „Účinnost a neškodnost“. Díky tomu se dnes k homeopatii obrací miliony lidí na celém světě. (budtezdravi.cz)

Které z následujících tvrzení vystihuje rozdíl mezi uvedenými texty?

Autor: MatejVit
Zveřejněno: 19. 3. 2017, 17:14
[1] 2 3 4 5 6 ... 45
Náhodná úloha   |   Odpovědět »
Kategorie: Matematika

Jsou−li x1=−2 a x2=3 kořeny kvadratické rovnice, pak ji lze zapsat tvarem: 

A: 3x^2 − 2x − 12 = 0
B: x^2 − x − 3 = 0
C: x^2 + x − 6 = 0
D: 2x^2 − 2x − 12 = 0
E: x^2 + x + 6 = 0
oSCIO.cz na Facebooku
Anketa
Jaké materiály používáte k přípravě na NSZ?
Ebook Excelujte v OSP (289)
Prezenční kurzy (146)
Internetové kurzy (191)
Tištěné publikace (188)
Jiné materiály (úlohy na oscio.cz,...) (384)
Nejnovější komentáře k úlohám
Diskuse - kde to žije
oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky