This page needs JavaScript activated to work.

Naučte se pracovat s časem – budete sami sobě děkovat
Naučte si u NSZ využívat svůj čas naplno. Čím lépe to zvládnete, tím lepší percentil budete mít.


Zobrazení: 4907
Zveřejněno: 15. 1. 2017, 10:45 Práce s časem

Čas je při testech stěžejní veličinou. Většina účastníků se ani nedostane ke všem úlohám, což může mít fatální důsledek na jejich percentil. Je tedy Vaší zodpovědností, abyste se naučili vyřešit maximum úloh. Pokud budete trénovat a budete s časem pracovat správně, tak často nejen že vyřešíte všechny úlohy, ale také Vám zbude nějaký čas na kontrolu Vašich odpovědí. A to Vám dá oproti ostatním účastníkům NSZ obrovskou výhodu.

Čím začít

Základní poučka zní: Nejprve řešte úlohy, u kterých máte největší jistotu a jste schopni je vyřešit rychle.

Obtížnost, ale také časová náročnost úloh je velmi rozdílná i v rámci jednotlivých oddílů. Většina účastníků nestihne vyřešit všechny úlohy. Nezapomeňte, že všechny úlohy jsou ohodnoceny jedním bodem a tudíž mají ve výsledku stejnou váhu. Proto je extrémně důležité, abyste začali úlohami, u kterých jste si jistí a zároveň jste je schopni vyřešit v krátkém čase. Až se s testem lépe seznámíte, mělo by Vám být jasné, jaké úlohy to jsou. Ke zkouškám je dobré jít s tím, že budete přesně vědět, v jakém pořadí úlohy řešit.

I když to může být individuální, uvádíme zde pro Vás pořadí úloh podle času, který asi zaberou průměrnému uchazeči. Můžete se jím inspirovat a úlohy řešit v tomto uvedeném pořadí, nebo ho mírně pozměnit podle Vašich potřeb. Nezapomeňte také, že oddíly se řeší postupně, nikoliv na přeskáčku, je tedy nutné ujasnit si pořadí úloh pro každý oddíl zvlášť.

Specifický je v tomto ohledu kvantitativní oddíl. V něm totiž dobu nutnou k vyřešení úlohy téměř neovlivňuje typ úlohy. V kvantitativním oddíle řešte úlohy čistě na základě Vašeho subjektivního pocitu. Jestliže Vám například nejde počítání s desetinnými čísly (mocniny a odmocniny někdy mohou pěkně potrápit) tak takovým příkladem nezačínejte a raději si vyberte jiný, kterým se cítíte jistější.

U slovních úloh je většinou lepší začínat těmi, které mají kratší zadání, sice Vám to nezaručí, že budou jednodušší, ale minimálně je rychleji přečtete.

 

Verbální oddíl

1.  Hledání antonym

2.  Hledání nejpodobnějších vztahů slov

3.  Doplňování slov do vět

4.  Odpovědi na otázky z textu

Logický oddíl

1.  Grafy a tabulky

2.  Které tvrzení je dostačující

3.  Zebry

4.  Soubory podmínek

Argumentační oddíl

1.  Krátké texty

2.  Co není v souladu

3.  Porovnávání dvou textů

 

Systém značek

I když si ujasníte, v jakém pořadí budete jednotlivé úlohy plnit, bude se Vám stávat, že některé úlohy nebudete schopní v rozumném čase vyřešit. Obzvláště v kvantitativním oddílu budete pravděpodobně schopní některé úlohy vyřešit ihned z hlavy, kdežto nad jinými strávíte i několik minut přemýšlením. Proto je dobré, zavést si systém značek.

Pokud si přečtete úlohu a víte jak ji vyřešit, ale také víte, že zabere hodně času, udělejte si k ní v zadání značku (například kolečko nebo otazník). Na konci testu, až budete mít všechny ostatní úlohy vyřešené, se k těmto značkám vrátíte a můžete jim věnovat čas, který Vám zbývá. Teď ale úlohu opusťte a pokračujte raději úlohou další.

Někdy se Vám stane, že i když by Vám řešení úlohy zabralo hodně času, jste schopní ihned jednu nebo více odpovědí vyloučit. V takovém případě si u nich v zadání udělejte malý křížek. Ušetří Vám to čas, až se budete k úloze vracet. Nezapomeňte, že všechny značky si musíte dělat do zadání. Do záznamového archu patří jenom odpovědi!

Pokud se Vám u nějaké úlohy stane, že vůbec nevíte, jak ji vyřešit, nebo víte, že by Vám řešení zabralo extrémně mnoho času (v řádu minut), udělejte si u této úlohy jinou značku (třeba křížek) a pokračujte další úlohou. K této úloze se už nebudete vracet, nebo jen v extrémním případě, kdyby Vám zbývalo opravdu hodně času (třeba v důsledku toho, že jste si udělali křížek k příliš velkému počtu úloh).

 

Další typy, kde můžete ušetřit čas a mnoho dalších rad, triků, ale také řešení každého typu úloh naleznete v naší učebnci Obecné studijní předpoklady.

Navíc ho teď nabízíme se 100% zárukou spokojenosti. Takže pokud shledáte, že Vám informace z něj nejsou užitečné, vrátíme Vám VŠECHNY peníze zpět.

Neplýtvejte svým časem. Ještě se s ním stihnete kvalitně připravit!

Matěj VitouchKam dál