This page needs JavaScript activated to work.

Německý jazyk - Komplexní cvičení - úlohy

Německý jazyk » Komplexní cvičení úloha ID 455

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Německý jazyk » Komplexní cvičení úloha ID 432

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.