This page needs JavaScript activated to work.

Německý jazyk - Gramatika - úlohy

Německý jazyk » Gramatika úloha ID 130

Bergers wohnen __ Frankfurt.


Německý jazyk » Gramatika úloha ID 123

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Německý jazyk » Gramatika úloha ID 118

Označte větu bez chyby:


Německý jazyk » Gramatika úloha ID 109

Wenn die Sonne scheint, ziehe ich mein T−shirt __ .


Německý jazyk » Gramatika úloha ID 107

Odpovězte na tuto otázku tak, abyste dotyčným odpověděli, že do Vídně jedete.

Ihr fahrt nicht nach Wien?


Německý jazyk » Gramatika úloha ID 106

Wohin gehst du?

Ich gehe ___ ___ Schule!


1 [2]