Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 63 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 63
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 33
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 33 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků