This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 91 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 91
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 41
Procentuální úspěšnost: 45%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 26 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 41 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků