This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 101 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 101
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 46
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 28 návštěvníků
Odpověď B: 12 návštěvníků
Odpověď C: 46 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků