Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 80 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 80
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 37
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 10 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků