Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 64 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 64
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 34
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 13 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 34 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků