This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 106 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 106
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 49
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 30 návštěvníků
Odpověď B: 12 návštěvníků
Odpověď C: 49 návštěvníků
Odpověď D: 15 návštěvníků