Úloha ID 455 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 49 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2016, 20:45

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 49
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 26
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 5 návštěvníků
Odpověď C: 26 návštěvníků
Odpověď D: 9 návštěvníků