Úloha ID 432 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 75 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 13:58

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

V překladu je Koch kuchař. Köchin je sice kuchařka, ale nelze dosadit protože je ženského rodu.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 75
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 55
Procentuální úspěšnost: 73%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 55 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 6 návštěvníků