This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 432 - test Německý jazyk - Komplexní cvičení

Úlohu řešilo 99 lidí
Zveřejněno: 3. 12. 2016, 13:58

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

V překladu je Koch kuchař. Köchin je sice kuchařka, ale nelze dosadit protože je ženského rodu.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 99
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 74
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 74 návštěvníků
Odpověď C: 9 návštěvníků
Odpověď D: 7 návštěvníků