Úloha ID 244 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 723 lidí
Zveřejněno: 16. 8. 2012, 00:10

Gib mir ___ Tasche!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

taška − die Tasche

Dej mi "koho, co" = 4. pád


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 723
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 579
Procentuální úspěšnost: 80%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 98 návštěvníků
Odpověď B: 579 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 22 návštěvníků