This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 220 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 851 lidí
Zveřejněno: 29. 1. 2012, 22:49

Přeložte: Jel z Brna do Prahy.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

jet, jezdit − fahren/ jel (préteritum) − fuhr

z−do = aus−nach


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 851
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 442
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 191 návštěvníků
Odpověď B: 95 návštěvníků
Odpověď C: 69 návštěvníků
Odpověď D: 54 návštěvníků
Odpověď E: 442 návštěvníků