Úloha ID 216 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 1974 lidí
Zveřejněno: 9. 1. 2012, 22:57

Nach __ Stunde, gehen wir essen.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

die Stunde − hodina, předložka se 3. pádem nach der Stunde

 


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1974
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1063
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1063 návštěvníků
Odpověď B: 591 návštěvníků
Odpověď C: 165 návštěvníků
Odpověď D: 155 návštěvníků