This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 188 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 816 lidí
Zveřejněno: 13. 10. 2011, 10:23

Ich gratuliere ___ zum Geburtstag.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

gratulovat komu −−> zájmeno ve 3. pádu


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 816
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 525
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 228 návštěvníků
Odpověď B: 525 návštěvníků
Odpověď C: 26 návštěvníků
Odpověď D: 37 návštěvníků